Vil kartlegge strender og områder særlig utsatt for forsøpling

Hitra kommune introduserer "Strandryddekartet" i forbindelse med årets Strandryddeaksjon, med den hensikt å kartlegge særlig utsatte områder. (arkivfoto). 

New Articles

I forbindelse med Strandryddeaksjonen 2017 introduserer Hitra kommune "Strandryddekartet".

Hensikten, skriver kommunen på sin hjemmeside, er å kartlegge områder/strender som er særlig utsatt for forsøpling.


Samlet seks tonn søppel

Folk og bedrifter sammen om å rydde i strandsonen.

 

Kartlegge utsatte områder

Strandryddekartet skal kunne danne grunnlaget for arbeidet med årets Strandryddeaksjon som varer fra 1.mai til 20.juni. Kommunen ber derfor om hjelp i fra innbyggerne, utmarkslag, velforeninger, skoler, barnehager og andre til å kartlegge disse områdene.

Kommunen ber om at det sendes dem informasjon med følgende opplysninger:

  • Lokalitet (navn på strand / område) gjerne med GPS koordinater.
  • Litt om omfang av forsøpling.
  • Bilder fra stranda (bruk gjerne mobil / digitalt kamera).

Opplysningene sendes Hitra kommune på følgende e-postadresse: ida.nesset@hitra.kommune.no.