Kaia i ferd med å rase sammen

Arkivbilde fra Bogøya. Ekspedisjonskaia midt i bildet.  Foto: <137><137>

New Articles

To ganger i løpet av juni fallt det steiner ut av ekspedisjonskaia på Bogøya. I følge teknisk sjef i Frøya kommune skyldes dette at den gamle kai-konstruksjonen er i ferd med å falle sammen under det nyere betongdekket. Det er ingen hindring i forkant av kaia som stanser utrasing av stein.

Saken om snarlig reparasjon ble lagt fram for Frøya formannskap i siste møte, og politikerne vedtok en ramme på 3,1 millioner kroner til å kunne starte reparasjonsarbeidet så snart som mulig.