45 dekar for framtidig omsorg

Matjorda skal flyttes på.
New Articles

Reguleringsplanen for Bekken på Sistranda er nå langt ut til offentlig høring. Dette er området hvor Frøya kommune skal bygge sitt nye helsehus og omsorgsboliger, og det regulerte området er på hele 45 dekar.

En stor del av området er dyrka mark, og det legges inn som et krav i planen at matjorda skal flyttes til nærliggende områder for fortsatt bruk som matjord.