Nordgård skal lede kontrollutvalget

Lars Nordgård 

New Articles

Espen Håvard Hauan (H) har flyttet fra Frøya kommune, og derfor søkt fritak fra sine politiske verv. Hauan har leder kontrollutvalget i kommunen, og Høyre ble oppfordret til å finne hans erstatter. I siste kommunestyre ble Lars Nordgård lansert, og enstemmig valgt som ny leder i kontrollutvalget.

Nordgård har vært medlem i kontrollutvalget i to perioder tidligere.