Utsatte sak om boligfelt

Martin Nilsen (arkivbilde) 

New Articles

Nordskag og Kverva velforening har bedt ordføreren om å ta opp til ny behandling kommunestyrets vedtak om Holahauan boligfelt. I vedtaket som ble gjort i fjor, er det lagt inn som forutsetning at det må selges fem tomter før boligfeltet prosjekteres ferdig og det bygges ut infrastruktur. Velforeninga og flere politikere fra opposisjonen mener vedtaket blokkerer for at det skjer en utbygging. I forrrige kommunestyre spurte ordføreren om råd på hva hun bør gjøre, og fikk tilbakemelding om at saken kan behandles på nytt.

Saken ble lagt fram som tilleggsak i møtet sist uke, men ikke behandlet. Martin Nilsen (H) viste til flere faktorer som tilsa at saken burde utsettes. Blant annet var den lagt fram uten forslag til vedtak fra rådmannen, og brevet fra grendalaget var ikke vedlagt saken.

Kommunestyret ble enig om å utsette saken til senere møte.