Starter arbeidet med den første kulturminneplanen

Hopsjøbygga er en samling av flere kulturminner som til sammen utgjør et kulturmiljø. 

New Articles

Hitra kommune skal nå begynne arbeidet med å lage en kulturminneplan, der man har som mål å registrere, ta vare på, og formidle kulturminner på Hitra. Det blir den første kulturminneplanen for Hitra kommune.

- For samfunnet vil planen være nyttig i form av å skaffe oversikt over det vi har. Dette vil gi grunnlag for å formidle verdiene og utvikle næring basert på lokal kulturarv. Både barnehager, skoler, lokale lag og næringsliv kan dra nytte av dette. Mer kunnskap om kulturminnene våre kan være grunnlag for undervisning, bruk av teknologi i formidling, utvikling av bøker og som grunnlag for utvikling av nye aktiviteter. For den enkelte eier av et kulturminne, skal denne planen gi en enkel oversikt over hvilke bevaringsordninger som finnes og hvor man kan få tilgang på midler eller støtteordninger for å ta vare på kulturminnene. For Hitra kommune skal planen være et nyttig verktøy for å vurdere verdien av ulike kulturminner i forbindelse med f.eks. planarbeid og byggesaksbehandling, slik at viktige kulturminner kan tas vare på, står det i planprogrammet for planen.

Saken skal opp tilbehandling i formannskapet tirsdag. 16. oktober.