Må vente med sjøbuer på Halten

New Articles

Erling Ulvan har søkt om å få sette opp to mindre sjøbuer på Halten. De er planlagt med en grunnflate på 24 kvadratmeter hver, og skal stå på samme platting.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har hatt søknaden til behandling, men valgte å utsette saken. De vil vente til kommunens arealplan er revidert, og retningslinjer for bygging på Halten eventuelt blir justert slik at den omsøkte byggingen blir tillatt.

Stiftelsen Halten har i forbindelse med arealplanen levert et innspill på bygging av et rorbu-kompleks på Halten.