Godkjenner høyden på den nye fagbutikken

New Articles

Teknisk komite i Hitra har behandlet en sak om høyden på fagbutikken TESS planlagte bygg på Kalvøya. Reguleringsplanen for området sier at høyeste tillate kotehøyde er på 10 meter. Selve bygget blir 8,5 meter høyt, men fordi området er planert høyere enn minimumskravet i reguleringsbestemmelsene, vil bygget da komme på kotehøyde 12, 6 meter.