Protesterer mot foreslått ny utvidelse av lensmannsdistriktet

New Articles

Politidistrikt Trøndelag har sendt ut på høring et forslag om å inkludere Halsa og Rindal kommuner i Orkdal lensmannsdistrikt. Hitra og Frøya tilhører Orkdal lensmannsdistrikt etter den forrige utvidelsen nå sist sommer.

Hitra-rådmannen har foreslått å støtte forslaget fra politidistriktet, på vilkår av at lensmannsdistriktet får mer penger og ansatte til å håndtere økt saksmengde og større område. I følge rådmannen ligger Orkdal lensmannsdistrikt allerede langt under den nasjonale målsettingen om to politifolk per 1.000 innbyggere.


Her er oversikten over sentrale personer i vårt nye lokalpoliti

Tor Kristian Haugan er nå på plass som ny lensmann for Hitra og Frøya. Og han står midt oppi ansettelsesprosessen med hvilke personer som skal bli vår nye avsnittsleder og lokale politikontakt.


I tirsdagens formannskapsmøte foreslo ordfører Ole Haugen (Ap) at kommunen ikke kan støtte forslaget uten at bemanningen økes, og la frem et alternativ forslag som fikk enstemmig vedtatt:
 

"Hitra kommune kan ikke gi sin støtte til den foreslåtte omorganiseringen som ligger nedfelt i høringsdokumentet fra politidistriktet Trøndelag, datert 30.08.2018. Når Halsa kommune overføres til Orkdal lensmannsdistrikt med tjenestested Kyrksæterøra, og Rindal kommune overføres til Orkdal lensmannsdistrikt med tjenestested Orkanger, så vil det i sin konsekvens bety en nokså stor utvidelse av det geografiske dekningsområde for Orkdal lensmannsdistrikt. Og vi forstår det slik som at de nevnte kommuner overføres, uten at det følger med en overføring av politiressurser. Fra før har vi påtalt utallige ganger det uakseptable ved at politiet er fraværende, eller i beste fall ankommer som de siste av redningsetatene, når det skjer ulykker. Som oftest forklares dette med at den eneste vakthavende politipatrulje befant seg på et helt annet sted i det som nå er blitt det nye lensmannsdistriktet.

Situasjonen og ressurstilgangen, slik den har vært, har altså vært langt unna det akseptable og forsvarlige. Skal den samme ressurssituasjonen fortsette i et distrikt som blir vesentlig utvidet, da sier det seg selv at man er langt, langt unna det som er forsvarlig og akseptabelt, men gjerne omtales som en del av en nærpolitireform. Hitra kommune krever derfor at det lokale politiet i Øyregion blir bemannet slik at man oppfyller kravene til responstid. Og det betyr at man lokalt må tilføres bemanningsressurser som gjør det mulig med en patrulje på vakt i Øyregion til enhver tid. Og dette er fullt mulig innenfor det nasjonale målet som tilsier 2 polititjenestemenn/-kvinner pr. 1.000 innbyggere. Som et absolutt minimum av krav som må oppfylles fra og med utvidelsen av lensmannsdistriktet, så må det være 2 vakthavende politipatruljer i lensmannsdistriktet til enhver tid. Og disse må i så fall organiseres slik at den ene primært dekker en ytre del, mens den andre motsatt. Herunder må betydningen av best mulig lokalkunnskap også bli tillagt stor vekt.

Før sistnevnte minimumskrav er oppfylt, så vil Hitra kommune på det sterkeste motsette seg den foreslåtte omorganisering. Vi kan kort og godt ikke akseptere en utvikling der den aller viktigste ressursen som skal gi våre innbyggere trygghet, er den ressursen som blir mer og mer fraværende og fjern."