Folkemøte om Knarrlagsundbrua

Åpner for bru vest i Knarrlagsundet

Men noen må spytte i mer penger dersom det blir dyrere enn billigste alternativ
New Articles

Brualliansen for ny Knarrlagsund bru, med blant andre Kolbjørn Ulvan og Edvard Ulvan fra Knarrlagsund i spissen, holdt folkemøte ved Knarrlagsund oppvekstsenter mandag kveld.

Møteleder Kolbjørn Ulvan sa at de er utålmodige og ønsker ny bru så snart som mulig, på grunn av bruas dårlige tilstand og en restlevetid på sju år.

- Vi er nysgjerrige på når ny blir bygget. Det foreligger en plan om bygging av ny bru som skal stå ferdig 2022. Da må det virkelig begynne å skje noe snart, mente Ulvan i innledningen.


 

Olaf Reppe, fabrikksjef i Marine Harvest Ulvan i 4,5 og og ansatt gjennom 34 år, har virkelig fått føle det på pungen etter at veivesenet satte ned den såkalte aksellastbegrensningen på brua fra 10 tonn per aksel og totalvekt på 60 tonn, til 8 tonn per aksel og totalvekt på 50 tonn. Det betyr flere vogntog for å frakte samme antall laks.

- Vi har to skift hele året og 170 arbeidere, og har satt volumrekord i år med 77 tusen tonn laks. Det er 4.600 trailere, eller 22 trailere frem og tilbake hver dag med de restriksjonene som har kommet i dag. Det er 700 trailere mer enn vi hadde trengt med den gamle aksellasten. I tillegg har vi 13 trailere fra Bewi som frakter emballasje hver dag. I tillegg er det mye annen trafikk som skal forbi barnehage og skole. Det er ikke en slik utvikling vi ønsker oss, at vi må øke antall biler. Det offentlige har ikke gjort jobben sin med å vedlikeholde veier og bruer. For oss betyr det en årlig transportkostnad på over 20 millioner kroner ekstra, sa Reppe blant annet.

Olaf Reppe 

 

Han ba også om at politikerne vurdere plassering av ny bru vest i Knarrlagsundet.

- Da hadde man unngått all transport tur retur gjennom barnehage og skole. Men bygges det ny bru ved siden av den gamle, så må det i allefall bygges gang og sykkelvei på siden.


Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.

 

Torben Jensen, fylkeskommunens prosjektansvarlig for ny bru, gikk gjennom fylkeskommunens oppfølging av vedlikeholdet på brua, og det siste vedtaket om å utrede ny bru.

- Det ble først utredet tre alternativer, blant annet med ny bru vest i sundet. Det er det beste alternativet for trafikksikkerhet og transport til Marine Harvest,  men som dere ser blir den rundt 30 millioner kroner dyrere(219 millioner) enn den løsningen med ny bru paralellt med den eksisterende brua(191 millioner) som politikerne har bedt oss utrede til slutt. Det er 1.300 bruer i Trøndelag som skal vedlikeholdes, og fylkeskommunen har ikke råd til å bruke mer penger enn nødvendig. Da vil det gå ut over andre bruer i fylket, sa Jensen blant annet.


 
 

Det er Statens veivesen som nå gjør selve utredningen av brua, og skal komme tilbake med et kostnadsanslag før politikerne kan ta en beslutning.

Egbert Holtrop i Statens vegvesen mente at med en ambisiøs tidsplan så kunne brua kanskje være ferdig i løpet av 2022.


 

Åpner for bru i vest

Kolbjørn Ulvan spurte Jensen til slutt om det var helt låst for å utrede en bruløsning vest i sundet.

- Jeg må forholde meg til vedtaket, som er konkret på at det skal planlegges bru langs den eksisterende bru. I forhold til det er det låst. Jeg kan ikke stå her og si at vi kan planlegge noe annet enn det poltikerne har vedtatt.

Les alle sakene i lokalavisas serie "Bruene våre" her

Fylkespolitiker Arnfinn Brechan(Ap) og medlem i hovedutvalg for vei var imidlertid mer åpen for alternativer løsninger, men ikke noe som er dyrere enn den foreslåtte løsningen.

- Mange oppfatter fylkeskommunen som en Sareptas krukke, som det bare er å forsyne seg av. Vi strever veldig med å få til enkle små tiltak, utover det som vi har bestemt oss tidligere. I denne perioden har vi bestemt oss for å bruke alle pengene i denne perioden på to tiltak: Lakseveien og Fosenveiene. Men nå står ny brua over Knarrlagsundet for døra. Jeg ser for meg at det skal bygges en bru som er tilpasset den trafikken som går der i dag, og vesentlig sikrere. Men de som ser for seg at fylkeskommunen skal lage en autostrada over sundet kommer til å bli skuffet. For det blir det ikke. Hvis det er noen lokale krefter som vil ha noe mer, så må de være med og finansiere det.

Arnfinn Brechan 

 

- Når det kommer til plasseringen er vi avhengig av hjelp fra dere. Kan vi tenke oss en lavere bru vest i sundet? Da blir det billigere. En annen plassering med samme høyde krever mer vei, og da blir det mer kostbart. Hva tenker dere hverdagsmennesker, og hva tenker dere som driver med næring? Vi vil høre hva som faktisk er best for dere. Men vi kan ikke bruke mer penger enn det billigste alternativet, såfremt ingen legger i mer penger. Det er ingen politikere i Sør-Trøndelag fylkeskommune som har bestemt seg for noe som helst. Jeg hører administrasjonen sier at bru parallelt til eksisterende bru er det beste alternativet, men går det an å tenke at en mye lavere bru lenger vest. Det vet ikke jeg, men det vet dere.

Kystverket kan protestere

Torben Jensen i administrasjonen var ikke så sikker på at en lavbru var mulig.

- Det vil Kystverket sette seg i mot på grunn av for lave seilingshøyder.

Dag Robert Bjørshol, plansjef i Hitra kommune hadde snakket med Kystverket og fått opplyst at dagens bru allerede hadde for lav seilingshøyde.

- Skal vi da bygge en bru på vestsiden.

Enkelte fra lokalbefolkningen kunne bekrefte at seilbåter måtte seile rundt Ulvøya og komme inn fra vest for på legge til ved Knarren.

Men Brechan mente at Kystverket må bøye seg for politikerne.

- Jeg kjøper ikke at Kystverket sier dette før de har fått saken på bordet. Kystverket skal i prinsippet bøye seg for det som tjener lokalbefolkningen. Når vi bestemmer oss sammen for hvilken bru vi skal ha, så får Kystverket innrette seg etter det.


Kolbjørn Ulvan oppsummerte møtet slik:

- Ut fra alt det vi har hørt er vi vel ikke beroliget med at vi har god tid. Konklusjonen er at vi må skynde oss med å få opp en ny bru, heller før enn senere. Jeg regner med at dere som kan påvirke det gjør deres ytterste. Det er viktig for oss som bor her, og det er viktig for næringslivet. Brechan har spilt ut at vi kan tenke litt løst. Det skal vi i brualliansen ta med oss. Vi kommer til å følge med i den videre prosessen og komme med innspill. Er det flere som vil engasjere seg så er det plass til flere.