Tillater syv sjønære fritidsboliger på Titran

Faksimile fra saksframlegget 

New Articles

Liv Gudrun, Mariann og Svein Burø eier det som tidligere var et rorbuanlegg for havfisketurister på Stabben på Titran. Det står to bygninger på eiendommene, som er registrert som overnattings- og serveringsvirksomhet.