Forslagfra regjeringen

Fra neste sommer kan du få post kun annenhver dag

New Articles

Samferdselsdepartementet foreslår i dag at det blir postombringing annenhver dag fra neste sommer.

- De siste 20 årene har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av en digital revolusjon, ikke en politisk styrt utvikling, forklarer samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han sier at man også i framtiden vil sørge for et godt og likeverdig posttilbud over hele landet, men at det må vere tilpasset det folk faktisk etterspør.

- Samtidig ser vi at endringen kan være utfordrerende for aviser i distriktene. Regjeringen vil utvide ordningen med statlig kjøp av avisdistribusjon og øke mediestøtten for å legge til rette for omstilling og digitalisering, sier Dale.


Hva synes du om forslaget om post annenhver dag?
Du må velge et alternativ
 

Færre brev

Sidan 1999 har brevvolumet gått ned med 65 prosent, og det er ventet en ny nedgang på nær 60 prosent fram til 2025.

Å videreføre dagens ordning med postomdeling fem dagar i uka er anslått til å koste staten minst ein milliard kroner i året fra 2025. 

Omdeling av post 2,5 dagar i uka vil i praksis bety at posten kommer annenhver dag på ukedagene, det vil si mandag, onsdag og fredag den ene uka, og tirsdag og torsdag den neste.

Regjeringa tar sikte på at endringen i postloven skal tre i kraft fra 1. juli 2020.  Så bli det opp til Stortinget å avgjøre om forslaget skal vedtas eller ikke.

Posten enig

Posten mener Regjeringens forslag om færre dager med postomdeling, er et nødvendig steg for å tilpasse posttjenestene til en digital tid med nye brukerbehov.

- Daglig postomdeling var en god løsning da det var store mengder post som fylte opp postkassene. Nå kommuniserer vi på nye måter og Posten må endre tjenestetilbudet deretter. Samtidig med færre postdager til postkassen, vil Posten utvide tilbudet med hjemlevering av pakker tilpasset netthandel, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.