Vindkraftverket

Opphever byggestoppen. Gir Trønderenergi rett til å bygge

New Articles

Frøya kommune har pålagt Trønderenergi byggestopp på Frøya vindkraftverk, etter først å ha definert at selskapets dispensasjon til å bygge var utgått.