For dårlig sikkerhet

- To av de farligste tunnelene i Norge

Både Hitratunnelen og Frøyatunnelen har blitt klassifisert som høyrisikotunneler. Ingen av dem oppfyller minimumskravet til sikkerhet i tunneler.

Johan Pettersen er bekymret for sikkerheten i Frøyatunnelen.  Foto: Terese Torgersen

New Articles

Fastlandsforbindelsen mellom Hitra og Frøya åpnet i 2000. Den er 5.305 meter lang og på det dypeste 150 meter under havoverflaten. Hitratunnelen åpnet seks år tidligere og er drøyt 5,6 kilometer lang og største dybde er 264 meter under havoverflaten.