1,5 millioner skal skape mer trivsel i grendene

Hitra kommune deler ut over en million kroner til lag og foreninger for å øke trivsel i bygdene.
New Articles

Pengene kommer fra Havbruksfondet der kommunen ble tildelt 61,5 millioner kroner høsten 2018. Det er 30 prosent mer enn det departementet anslo at de kom til å få.