Får legge ut flytebrygge til næringsformål

New Articles

Resource AS, ved Odd Øystein Meland, har søkt om å få legge ut flytebrygge på sitt næringsområde i leirvika på Frøya. Begrunnelsen er at en næringsaktør ønsker å etablere seg, samt at søker ønsker å øke atraktiviteten til næringsområdet. Frøya kommunes forvaltningsutvalg mener at vilkårene for å disepnesere fra strandsoneloven er til stede, og gir tillatelse.