Lag vulkansk stein selv og vitenlunsj for de voksne

Man skal se nærmere på vulkanske steiner og prøve å lage en slik stein selv under barneforedraget på biblioteket. 

New Articles

Lørdag 5. oktober er det to arrangementer ved Hitra bibliotek. Et for barn og et for voksne - begge ved foredragsholder Trond Slagstad, som er geolog hos NGU (Norges geologiske undersøkelse).

Vulkansk stein

Dette skriver Hitra bibliotek og Kunnskapsbyen om det første Barneuniversitets-foredraget som passer for barn mellom seks til ti år:

Der du bor er det sikkert mye skog og gress. Og sikkert litt stein også. Hvis du graver deg litt ned i bakken finner du enda mer stein, og hvis du fortsetter og grave gjennom Jorda helt til den andre siden, finner du bare stein hele veien. Jorda består altså nesten bare av stein. Det meste av denne steinen er vulkansk, og siden vi geologer prøver å finne ut hvordan Jorda er bygd opp og har forandret seg siden den ble dannet for 4600 millioner år siden, må vi kunne gjenkjenne vulkansk stein og skjønne hvordan den dannes. Vi skal se på vulkanske steiner, noen gamle, noen unge, og så skal vi prøve å lage en slik stein.

Arrangementet er gratis, men krever at du henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Geolog Trond Slagstad holder to foredrag på Hitra på lørdag, et for barn og et for voksne. 

Hvor lang er den? Hvordan måles den?

Dette skriver Hitra bibliotek og Kunnskapsbyen om dagens andre foredrag, Vitenlunsj for voksne:

Begrepet "geologisk tid" får de fleste til å tenke på noe som er veldig, veldig gammelt, f.eks. de eldste bergartene på Jorda, over 4000 millioner år gamle. Men bergartene som dannes på Hawaii i dag er også en del av geologisk tid, på lik linje med alle andre bergarter på Jorda.Hver bergart sier noe om hvor varmt det var, hvor dypt nede i Jorda og til dels også hvor på Jorda den ble dannet. Hvis man kombinerer denne informasjonen med når (altså geologisk tid), får man en utviklingshistorie ut av det. I dette tilfellet, Jordas utvikling. Vi skal prøve å fatte geologisk tid og bokstavelig talt lytte til den geologiske klokka (vi må jo ta tiden med noe). Vi skal også snakke om hvordan denne klokka faktisk er den viktigste drivkraften bak Jordas geologiske prosesser.

I vitenlunsjen blir det nærmere snakk om Jordas utvikling.