Vil gjenoppta verksted-virksomhet på Nesset

New Articles

Eirik Vatn Fredagsvik har søkt Frøya kommune om tillatelse til å legge ut flytekai ved Sanden Slip og mek verksted på Nesset. I søknaden skriver han at han planlegger å starte opp næringsdrift med utgangspunktet i den driften som har vært på stedet: slip og mekanisk verksted.