Snart får de første varsel om å ordne kloakken sin

VA-ingeniør Mohammad Abbas i Frøya kommune 

New Articles

Frøya kommunestyre har vedtatt sin plan for sanering av spredte avløp. Det betyr at husstander som slipper ut kloakk i naturen, må ta kostnadene ved enten å etablere privat renseanlegg, eller koble seg på kommunalt anlegg. Som lokalavisa fortalte i august berører dette cirka 1850 husstander. En del av disse kan få en utgift på over 100.000 kroner.