Ja til flere byggetiltak

Skisse fra saksframlegg 

New Articles

Jan Stene har søkt om å få gjennomføre flere byggetiltak på en eiendom i Ingeborgsvika i Knarrlagsundet. Han ønsker ombygging av, og tilbygg til, eksisterende boligbygg og opføring av brygge. I dette ligger riving av eksisterende brygge og bygging av en ny med større grunnflate.