Disse skal lede hovedutvalgene

Aleksander Søreng (Frp) skal lede Hovedutvalg for teknisk og almenne tjenester 

New Articles

Tirsdag skal Frøya kommunestyre gjøre en rekke valg på representanter til ulike utvalg, nemnder og styringsgrupper for den nærmeste fireårsperioden.I dag, mandag, har valgnemnda møttes og fordelt kandidater. Samtlige partier fra kommunestyret er representert i valgnemnda, og de har levert enstemmige innstillinger. Det betyr at tirsdagens valg sannsynligvis skjer uten nye innspill eller overraskelser.

Frp og Sp får lederne og nestlederne i de to politiske hovedutvalgene.

Aleksander Søreng (Frp) blir leder i Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOTA). Nestleder blir Camilla Jensen (Sp). Øvrige faste medlemmer: Terje Grytvik (Frp), Eirik Bjørgan (H), Dordi Hammer (Rødt), Roger Tverrvåg (Ap) og Gunn Heidi Hallaren (Ap).

Knut Arne Strømøy (Sp) skal lede Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK). Her blir Mona Skarsvåg (Frp) nestleder. Øvrige medlemmer blir: Halgeir Arild Hammer (V), Nils Reidar Burø (PP), Magnhild Myrseth (Ap), Vida Zubaite Bekken (Ap) og Eskil Sandvik (SV).