Disse går inn i styringsgruppa for Frøyas omsorgsatsning

Ordfører Kristin Strømskag blir medlem i styringsgruppa 

New Articles

Frøya kommunestyre har valgt nye politiske representanter til styringsgruppa for Morgendagens omsorg. Dette er gruppa som styrer hvordan den store helseutbygginga, med helsehus og omsorgsboliger, skal skje.