Får 70.000 til asfaltering

New Articles

Seashell har søkt Frøyas kommunale næringsfond om støtte til asfaltering gjort i Sætervågen havn, i bakarealene til fiskmottaket. Totalt har asfalteringen kostet 215.000, og Seashell foreslår en tredeling av kostnadene mellom Seashell, fisker Trond Hammer Iversen som har næringsbygg der, og Frøya kommune. Formannskapet vedtok i siste møte å tildele 70.000 kroner fra næringsfondet til formålet.