Får bygge vei innom naturområde

New Articles

Tor Andreas Skagseth har søkt om dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge vei til bolig på Sjønhalsen. En del av veien kommer innom det som er avsatt til LNF, Landbruk, natur- og friluftsliv i planen. Frøya formannskap har behandlet søknaden, og gitt dispensasjon slik at veien kan bygges. Det viser til at det er et lite inngrep, da bare en liten del av veien kommer innenfor LNF-området.