Vil ha Trønderenergi til å koste vei til nytt industriområde

Arbeiderpartiets Billy Fredagsvik (i forgrunnen) vil ha TrønderEnergi til å ta utgiftene med å bygge vei til det planlagte industriområdet på Skarpneset. 

New Articles