Planlegger større bygg i sentrum - idrettslaget varsler protest

Skisse over sentrum med nybygg  Foto: Skisse fra Rojo Arkitekter

New Articles

Sentrumsgården Fillan AS har fått Roja Arkitekter til å utforme en reguleringsplan for det som i dag er det gamle sparebankbygget (NAV) og tilgrensende område sørover i Fillan Sentrum. I planen tas det høyde for et større kontor/ forretningsbygg sør for det eksisterende kontorbygget.