Kjøper grunn til fremtidig sykkelvei

New Articles


Hitra formannskap gjorde et enstemmig vedtak om å kjøpe grunn fra to grunneiere, til å bygge fremtidig gang- og sykkelvei fra Lervågen til Fillan.

Dette prosjektet ligger som nummer én på kommune prioriteringsliste over gang- og sykkelveier, men fylkeskommunen har ennå ikke villet prioritere på samme måte.

Når det nå kjøpes grunn vil det være klart for å dumpe overskuddsmasser mellom veien og den bratte skråningen mot sjøen. Når fylkeskommunen en gang i fremtiden bevilger penger til utbygging vil mye av grunnarbeidet allerede være gjort på den 480 meter lange strekningen. Grunneierne har fått 30 kroner per kvadratmeter, og kommunen må ut med 15.000 kroner til denene grunneieren og 90.000 til den andre . I tillegg får den ene grunneieren ulempetillegg på 60.000 på grunn av at tilgangen til sjøen blir vanskeligere.

«Selve utbyggingen blir fremmet som egen sak der som dette i fremtiden skulle bli et tema,men det er allerede tatt kontakt med en del entreprenører som har overskudd av egnede masser etter utbygginger i Fillan. Altså, oppkjøp av grunn samt allerede byggemeldt prosjekt kan bli en positiv sak både for kommunen som offentlig instans med ansvar for trafikksikkerhet samt for lokale entreprenører, som eventuelt lettvint kan få plassert egnede overskuddsmasser fra andre aktiviteter», skriver rådmannen i saksfremlegget.