Geologer har undersøkt rasstedet og anbefalt tiltak

Nå skal Vikansvingen sikres for å unngå flere ras. 

New Articles

Lørdag morgen gikk det et steinras i Vikansvingen i Barmfjorden på Hitra.