Enig med de største oppdretterne om arealavgift på lakseoppdrett

Hitraordfører Ole Haugen er også leder av Nettverk for fjord og kystkommuner som har kjempet for arealavgift på lakseoppdrett i mange år. 

New Articles

Kystkommunene, ved organisasjonen Nettverk for fjord og kystkommuner, NFKK, har i mange år kjempet for en slik avgift, men den største sjømatorganisasjonen, Sjømat Norge, har strittet i mot med begrunnelse i at en slik avgift vil svekke konkurransekraften til den norske laksenæringen.