Utsatte sak om kloakkanlegg - stiller spørsmål ved hele avløpsplanen

Aleksander Søreng  

New Articles

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester skulle torsdag behandle sak om kloakk-utbygging for Sistranda - Hammarvika - Flatval. Rådmannens forslag går på at man bygget ett stort renseanlegg, plassert på Hammarvika. Utbyggingen, som også medfører sanering av åtte gamle slamavskillingsanlegg på strekningen, har en økonomisk ramme på 58 millioner kroner.