Det tok ett år å finne ny driver. Aleksander skal lede hjørnesteinsbedriften

Aleksander Søreng 

New Articles

Froan Forretningsdrift utlyste allerede for ett år siden jobben som daglig leder. De har kjørt flere runder for å finne en person som kan drive fiskmottaket, som er hjørnesteinsbedrifta på Sørburøya.