Gangfeltet skal bli trafikksikkert før skolestart

New Articles

Trafikksikkerheten for gangfeltet mellom Fillan skole og sentrum har vært debattert i mange år og utbedringer har blitt gjort. Men Fillan FAU mente nå i januar at det må gjøres mer for å gjøre det trafikksikkert.