Vil flytte 5. til 7. klasse fra Nordskaget til Nabeita

Kommunalsjef for oppvekst i Frøya, Roger Antonsen 

New Articles

I følge kommunalsjef Roger Antonsen er forslaget om å legge ned mellomtrinnet ved Nordskag skole og flytte elevene til Nabeita først og fremst ikke økonomisk begrunnet.