Må fjerne mur

New Articles

Hitra kommune har siden 2018 tatt stilling til en rekke tiltak på en eiendom på Ulvøya, eid av Bolig- og næringsutvikling AS. Det er gitt dispensjon til enkelte tiltak, mens andre er avslått.