Gir 10.000 munnbind og 2.000 frakker

Vårt lille bidrag i samfunnsdugnaden, sier Frode Arntsen i Salmar. Også andre lokale bedrifter bidrar nå med smittevernutstyr til lokalt helsevesen.

Frode Arntsen (til høyre) overlevere utstyr til helsetjenestene på Frøya og Hitra. Frøyaordfører Kristin Strømskag og vararordfører Knut Arne Strømøy skal hjøre det ut.  

New Articles

Frøyas ordfører Kristin Strømskag og varaordfører Knut Arne Strømøy har i dag hatt jobben som kurerer. De har vært på Salmar på Nordskaget og plukket opp kasser med i alt 10.000 munnbind og 2000 engangsfrakker. Dette har de så levert på Frøya sykehjem og Hitra helsetun.

- Saken var at vi så det kunne bli knapphet på visse typen smittevernutstyr, og så tilbyr Salmar dette. Siden vi samarbeider med Hitra om alle smitteverntiltak ble det slik at jeg leverte halvparten på sykehjemmet her på Frøya, og Arne kjørte den andre halvparten til helsetunet på Hitra.

Camilla Røstad og Ann Kristin Sandvik ved Frøya sykehjem mottar smittevernutstyret 

Fabrikksjef Frode Arntsen på Salmar forteller at fabrikken til en hver tid har stort lager av slikt utstyr.

- Det er jo cirka 600 som jobber her daglig, så vi ligger normalt inne med et stort lager av slikt utstyr. Og så var det slik at vi tidlig så at det kunne oppstå en kritisk situasjon, og derfor bestilte opp ekstra. Derfor kunne vi avse dette nå til det lokale helsevesenet. Det er vårt lille bidrag i denne sanfunnsdugnaden, sier Frode Arntsen.På Hitra er det enhetsleder May Britt Sollie som tar imot kassene fra Frøyas varaordfører.

May Britt Sollie og Knut Arne Strømøy med kassene med smittevernsutstyr som Hitra kommune får.  

- Dette kommer veldig godt med. Og Salmar er ikke de eneste som har levert oss smittevernutstyr det siste døgnet. Vi har fått en del både fra Mowi og Lerøy, samt at vi har fått kjøpe noe fra Hitramat. Så akkurat nå er vi godt forspent, sier May Britt Sollie.

- Men vil det holde hvis man får en situasjon med mange smittede her lokalt?

- Det kan vi ikke vite for sikkert. Det spørs hvordan det slår ut, og hvor lenge det varer, sier May Britt Sollie i Hitra kommune.