Kloakk-anlegget skal behandles igjen

På denne tomta på Hammarvika foreslår administrasjonen at kloakk-anlegget plasseres 

New Articles

I januar utsatte hovedutvalget for tekniske tjenester (HOTA) å behandle en sak om plassering og bygging av et hovedrenseanlegg for avløp for Flatval/Hammarvika/Sistranda.