Brant gården med helsefarlige asbestplater på taket

En dronevideo (se videoen lenger ned i saken) viser at låvetaket var dekket med asbestplater da det brant. En miljøsaneringsrapport fra Retura dokumenterer at takplatene var laget av asbest.  Foto: Terje Sørsæther

New Articles

29. februar hadde Hitra og Frøya brann og redning øvelse i Barmfjorden på Hitra, der de satte fyr på en gård som skulle rives, for å få så realistiske forhold som mulig for slukking av brann. Det brannvesenet ikke kjente til før de tente på var at låvetaket og deler av hovedhuset var dekket med rundt to tonn helsefarlige asbestplater, som etter asbestforskriften skulle vært levert til godkjent mottak. Og at flere vinduer i hovedhuset inneholdt miljøfarlige klorparafiner og PCB. Brannvesenet tok 60.000 kroner for å brenne ned gården.