Disse blir valgt til meddommere

New Articles

Formannskapet tilråder at kommunestyret velger til sammen 40 kvinner og menn til å sitte som meddommere i tingretten og lagmannsretten. De ble valgt ut av 43 personer som hadde meldt sin interesse. 14 av disse ønsket å sitte både i tingretten og i lagmannsretten, men det er ikke mulig å være meddommer i begge samtidig.