Tidligere ansatt har tatt arrest i skipet han var kaptein på

Lerow Star må ligge i arrest frem til en tidligere ansatt har fått tre måneder etterlønn. 

New Articles

En tidligere ansatt har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver Lerow AS. Vedkommende begjærte arrest i selskapet etter sjøpanteloven, for å få en midlertidig sikring for et hyrekrav på 270.000 kroner. Arresten ble begjært i skipet Lerow Star, der vedkommende var kaptein.