Ser ikke samme økning i grunnstøtinger her

Mens båtulykker øker i resten av landet, ser været ut til å dempe antallet i Øyregionen.

Skipsfører Werner Huse (bildet er fra 2016). 

New Articles

Båtrafikken har økt over hele landet som følge av at de fleste nordmenn ferierer hjemme i år.