Slik kan den nye brua over Knarrlagsundet bli

Knarrlagsundbrua i dag 

New Articles

Forslag til detaljreguleringsplanen for den nye Knarrlagsundbrua er nå lagt ut på høring.