Enige om å søke nedlegging av begge bommene

Orkland-ordfører Oddbjørn Bang (Sp) til venstre og Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) vil sammen søke om å få fjernet begge bommene på Lakseveien. 

New Articles

Saken om Orkland-ordførerens forslag om nedlegging av bommen på Våvatnet ble behandlet i Hitra formannskap og Frøya formannskap i dag, der begge vedtok likelydende forslag.