Torsdag leverer de inn 1.074 underskrifter

Fra venstre: Arild Margido Johansen (Frøya PP), Jan Handberg og Per Ervik (Hitra PP) og Svein Viggo Johansen (Frøya PP)  Foto: Trond Hammervik

New Articles

Torsdag formiddag drar en delegasjon fra Pensjonistpartiet her i Øyregionen til Trondheim for å overlevere en underskriftsliste til fylkets veisjef Eva Solvi og Trøndelag fylkeskommune. Listene inneholder krav om et beredskaps-fergeleie. Pensjonistpartiet på begge øyene har lenge forfektet dette behovet, ikke minst nå når Frøyatunnelen og Hitratunnelen står foran oppgraderinger som vil bety stengt tunnel i lengre perioder.