Lerøy-rømming vesentlig mindre enn først antatt

Rømmingen fra Lerøys lokalitet Omsøyholman mellom Hitra og Frøya er nedjustert. Bildet er fra 2013.   Foto: Hitra-Frøya

New Articles

Rømmingen fra Lerøy Midts lokalitet Omsøyholman for et par uker siden, viser seg å være av mye mindre omfang enn først meldt. Det opplyser både Lerøy og Fiskeridirektoratet til IntraFish.