Årets forskningsdager er tilegnet hjernen

Arkivbilde fra Forskningsdagene i 2017. 

New Articles

De årlige Forskningsdagene på Frøya har vært arrangert siden 2013, som en del av de nasjonale Forskningsdagene i regi av Norges Forskningsråd. Både barnehager og skolene på Hitra og Frøya er invitert til å delta.


- Det her e ein gutte-krabbe

Ungene fra Sistranda kystbarnehage deltar på forskningsdagene. Men de vet mye fra før.


I år vil Guri Kunna vgs, skolested Frøya, ha litt færre forskningsstasjoner enn tidligere på grunn av smitteverntiltak.

- Årets arrangement på Frøya er tilpasset behovet både arrangør og deltakere har for å unngå spredning av Covid 19, og dette betyr færre aktiviteter av typen «hands on» og færre eksterne aktører. Helt konkret gjennomfører vi arrangementet med færre stasjoner på større arealer, enten i friluft eller i forskningsteltet hvor vi har avgrensede arealer (36 kvadratmeter areal pr. aktivitet), egne innganger for enkeltgrupper og desinfisering før og etter hvert besøk, skriver skolen.

Temaet i år er hjernen, som gjenspeiles i flere av stasjonene:

 • Reaksjon og hjernetrim, Elever og lærere ved elektro- og automasjonsfag.
 • Hjerneføde, elever og lærere ved restaurant- og matfag.
 • Frisk luft og friluftsliv, elever og nærere ved naturbruk
 • 3 D, elever og lærere ved snekkerfag.
 • Koordinasjon, elever og lærere ved toppidrett
 • «See salomon», visningsenteret for Havbruk ved NTNU
 • Artsakvarier og «Et hav av plast», elever og lærere ved studiespesialisering


Målsetningene for Forskningsdagene er å:

 • skape begeistring og forståelse for forskning
 • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
 • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
 • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.