Tilbakeblikket

Førsteklassinger for 51 år siden

Første rekke f.v. Bente Heggvik, Jorunn Glørstad, Alf Jonas Kjørsvik, Heidi Udset og lærer Sten Strøm.< Andre rekke f.v. Erna Vedø (Holm), Gjertrud Aunli (Børø), Harald Aalmo, Odd Martin Heggvik og Arnhild Nordheim (Breivold). Tredje rekke f.v. Sverre Strand Hansen, Svein Nyvold, Terje Lian og Elsie Gundersen. 

New Articles

Her er et bilde av 1. klasse ved Strand skole, sannsynligvis i 1969, skriver Bente Heggvik som har lånt ut bildet til Hitra historielag.