Gir 1,5 årlige millioner til aktivitetshall

New Articles

Hitra formannskap tilrådet onsdag å gi tilskudd til ny aktivitetshall på nordsiden av Hitrahallen. Saken skal endelig behandles i kommunestyret.