Slik vil ordførerne søke om å legge ned bommene på Lakseveien

Trafikken på Fv.714 har godt over doblet seg siden 1995. 

New Articles