Får forlenge flytebrygge og legge ut bølgedemper

  Foto: Syver Lie Rønningen

New Articles

Berge Eiendom ønsker å forlenge ei flytebrygge og legge ut bølgedemper på Kuøya på Hitra. Da flytebrygga er privat, og kommer inn i område som er regulert til offentlig småbåthavn, kreves det dispensasjon fra kommuneplanen.