Møte i FIllan

- Det er viktig for oss å møte giverne og andre som hjelper mennesker i nød

På Kenya-kysten er det bygd opp et barnehjem for 54 barn og unge, og i februar i år åpnet den første barnelandsbyen, Malaika Villages i nærhetene av barnehjemmet. På den bor det 24 barn 

New Articles

Gunnar Hamnøy fra Skodje har sammen med bedriftsledere i Norge bygd opp og leder organisasjonen North South Partnership Aid (NSP-AID). Organisasjonen har kontor i Myrabakken i Spjelkavik.

Onsdag 21. oktober besøker organisasjonen Hitra misjonshus.

NSP Aid har en liten administrasjon, som følger opp giverne som kommer fra hele landet. Den største givermassen er i Møre og Romsdal. Prosjektene NSP Aid er med å finansiere er i Kenya og Etiopia. Organisasjonen har hele tiden hatt fokus på barn og unge som vokser opp uten foreldre. De siste årene har vi også hatt et stort fokus på folk som bor i slummene i Nairobi. Livet i slummen er dramatisk dårlig.

På hyggestunden (onsdag 21. oktober) på Hitra Misjonshus, vil Gunnar Hamnøy vil fortelle og vise bilder fra ulike deler av arbeidet.

Gjenbruksbutikken på Hitra er med å støtte flere av prosjektene NSP-AID jobber med i Kenya og Etiopia.

- Derfor ønsker vi mange velkommen til å høre om det viktige arbeidet som blir gjort i de to afrikanske landene. Det er viktig for oss å møte giverne og andre som er interessert i det vi er med på for å hjelpe mennesker i nød. Vi legger opp til en samling med god avstand og vil følge smittevernreglene, forteller informasjonsarbeider i NSP-AID, Per Gunnar Hamnøy.

North South Partnership Aid (NSP-AID) hjelper de fattige. 


Barnelandsby

På Kenya-kysten er det bygd opp et barnehjem for 54 barn og unge, og i februar i år åpnet den første barnelandsbyen, Malaika Villages i nærhetene av barnehjemmet. På den bor det 24 barn.



- Den neste Malaika Villages skal bygges opp utenfor Nairobi. I Nairobi slummen er det bygd opp to skoler, en for 350 barn og en for 650 barn. I tillegg til dette får 100 elever fra slummen mulighet å gå på videregående skole. Det er våre givere som betaler for alt dette. I slummene får mange familier støtte og hjelp, forklarer Hamnøy.



I Etiopia finansierer organisasjoen utdannelse for 54 elever på Arba MInch yrkesskole, 24 elever i Geresse får utdannelse. I tillegg til alt dette støtter vi kirken på Kenya kysten med penger til en bibelskole og lønn til 2 prester og 15 evangelister. I Etiopia støtter vi kirken i Geresse med penger til lønn for mange evangelister.

Du kan lese mer på www.nsp-aid.com .